Lập trình Java Spring Boot

Người đăng: Admin Ngày đăng: 30/01/2021 18:03 Lượt xem: 446

Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển việc kinh doanh cho ứng dụng.

Nó đóng gói một số tính năng đặc biệt như Dependency Injection và các module như:

  • Spring JDBC
  • Spring MVC
  • Spring Security
  • Spring AOP
  • Spring ORM
  • Spring Test

Những module này có thể giúp các lập trình viên giảm thiểu đáng kể thời gian phát triển ứng dụng. Nó cho phép bạn 
Tạo các ứng dụng Spring độc lập
Nhúng trực tiếp Tomcat, Jetty hoặc Undertow (không cần phải deploy ra file WAR)
Các starter dependency giúp việc cấu hình Maven đơn giản hơn
Tự động cấu hình Spring khi cần thiết
Không sinh code cấu hình và không yêu cầu phải cấu hình bằng XML …
Nencer với trên 10 năm kinh nghiệm trong mảng lập trình và Outsource phần mềm, cho các công ty tại Nhật Bản, Singapore, Đức. Chúng tôi rất hân hạnh và mong muốn mang đến cho các doanh nghiệp một gói dịch vụ Outsource JAVA với chi phí phù hợp để doanh nghiệp có thể chú trọng và sử dụng các nguồn lực tối đa đầu tư vào việc kinh doanh.