Module nâng cao

Cổng TT Napas Miễn phí

Napas là cổng thanh toán hỗ trợ nhiều ngân hàng Việt Nam, thanh toán qua thẻ ATM online rất tiện lợi và ít bước. Yêu cầu pháp nhân công ty mới đăng ký sử dụng.

Viết App trên IOS Miễn phí

Viết ứng dụng di động trên hệ điều hành IOS (Swift Native). Giá đã gồm backend API và bàn giao fullsource của ứng dụng.

Viết App Android Miễn phí

Viết ứng dụng di động trên hệ điều hành Android (Kotlin Native). Giá đã gồm backend API và bàn giao fullsource của ứng dụng.