Hướng Dẫn Cài Đặt IonCube Loader Trên Máy Chủ Linux

ionCube loader là phần mở rộng của PHP phục vụ cho việc giải mã tệp tin PHP trong lúc chạy. Nó hoàn toàn miễn phí và dễ dàng cài đặt.

Đăng nhập bằng tài khoản root

cd /usr/local/
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar zxvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Tìm kiếm vị trí tệp tin php.ini và phiên bản php

php -i | grep php.ini
php -v

Thêm dòng code sau vào cuối tệp tien php.ini.

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so

Khởi động lại webserver
 

Tin tức khác

Hướng dẫn cài đặt vestacp trên Ubuntu 18 để chạy Laravel

Vestacp là phần mềm quản trị máy chủ Linux hoàn toàn miễn phí. Nếu các bạn nào đang chạy Laravel thì nên sử dụng vestacp vì nó hỗ trợ phiên bản php7.2 rất tốt khi cài trên môi trường Ubuntu 18.04 x64.

Dịch vụ captcha vietcombank viettel

Cung cấp giải pháp gõ captcha các website bằng công nghệ AI (ML). Giải mã captcha của viettel, vietcombank, carot và nhiều website khác.