Hosting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium consectetur, dignissimos fuga in nemo nesciunt quod unde! Ab accusantium deserunt dolor eos expedita id illo ipsa non quaerat, ullam! Blanditiis.

Hosting Linux Việt Nam

SHost-Linux 300
 • Dung lượng : 300MB
 • Băng thông : 30GB
 • MySQL : 1
 • Tên miền phụ : 0
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 30,000₫
3 months: 90,000₫
6 months: 180,000₫
12 months: 360,000₫
SHost-Linux 500
 • Dung lượng : 500MB
 • Băng thông : 50GB
 • MySQL : 1
 • Tên miền phụ : 1
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 40,000₫
3 months: 120,000₫
6 months: 240,000₫
12 months: 480,000₫
SHost-Linux 1000
 • Dung lượng : 1000MB
 • Băng thông : 100GB
 • MySQL : 2
 • Tên miền phụ : 1
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 85,000₫
3 months: 255,000₫
6 months: 510,000₫
12 months: 1,020,000₫
SHost-Linux 1500
 • Dung lượng : 1500MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 5
 • Tên miền phụ : 3
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 99,000₫
3 months: 297,000₫
6 months: 594,000₫
12 months: 1,188,000₫
SHost-Linux 2000
 • Dung lượng : 2000MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 10
 • Tên miền phụ : 3
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 125,000₫
3 months: 375,000₫
6 months: 750,000₫
12 months: 1,500,000₫
SHost-Linux 3000
 • Dung lượng : 3000MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 20
 • Tên miền phụ : 4
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 180,000₫
3 months: 540,000₫
6 months: 1,080,000₫
12 months: 2,160,000₫
SHost-Linux 5000
 • Dung lượng : 5000MB
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : 30
 • Tên miền phụ : 5
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 280,000₫
3 months: 840,000₫
6 months: 1,680,000₫
12 months: 3,360,000₫
SHost-Linux KGH
 • Dung lượng : Unlimited
 • Băng thông : Unlimited
 • MySQL : Unlimited
 • Tên miền phụ : Unlimited
 • Điều khiển : Cpanel
 • Sao lưu : Hàng tuần
1 months: 350,000₫
3 months: 1,050,000₫
6 months: 2,100,000₫
12 months: 4,200,000₫

Linux Hosting Hoa Kỳ

Basic Nencer
Business Nencer
Corporate Nencer

Báo Giá Theo Yêu Cầu Website

Thiết kế website

Cập nhật: 16-01-2021 | Xem: 5169
Sản phẩm này giúp bạn tạo ra một website bán thẻ, đổi thẻ cào, nạp topup. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, thanh toán trực tuyến và bảo mật cao.
Giá: 15,000,000₫
Xem thêm