Máy chủ vật lý

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium consectetur, dignissimos fuga in nemo nesciunt quod unde! Ab accusantium deserunt dolor eos expedita id illo ipsa non quaerat, ullam! Blanditiis.

Máy chủ vật lý

Super micro E5-2620v4
 • CPU : Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • RAM : 16GB RAM DDR4
 • Công suất : 1U, 350W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
1 months: 4,500,000₫
HP DL 380 G8
 • CPU : Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • RAM : 16GB RAM DDR3
 • Công suất : 2U, 2 x 460W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
1 months: 4,600,000₫
DELL R620
 • CPU : Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • RAM : 16GB RAM DDR4
 • Công suất : 1U, 2 x 495W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
1 months: 4,600,000₫
IBM X3650 M4
 • CPU : Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • RAM : 16GB RAM DDR3
 • Công suất : 2U, 2 x 550W
 • IP : 1
 • BW trong nước : 100Mbps
 • BW quốc tế : 10Mbps
 • Data Transfer : Unlimited
 • Uptime : 99.99%
 • Datacenter : Việt Nam Tier3
 • Ổ cứng : 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
1 months: 4,700,000₫

Báo Giá Theo Yêu Cầu Website

Thiết kế website

Cập nhật: 16-01-2021 | Xem: 5170
Sản phẩm này giúp bạn tạo ra một website bán thẻ, đổi thẻ cào, nạp topup. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, thanh toán trực tuyến và bảo mật cao.
Giá: 15,000,000₫
Xem thêm