Máy chủ ảo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium consectetur, dignissimos fuga in nemo nesciunt quod unde! Ab accusantium deserunt dolor eos expedita id illo ipsa non quaerat, ullam! Blanditiis.

Cloud VPS Premium

VPS Việt Nam 2
 • RAM : 2GB
 • SSD : 50GB
 • CPU : 2Cores
 • Băng thông : 100Mb/s
 • Data transfer : KGH
1 months: 350,000₫
3 months: 1,050,000₫
6 months: 2,100,000₫
12 months: 4,200,000₫
VPS Việt Nam 3
 • RAM : 3GB
 • SSD : 50GB
 • CPU : 3Cores
 • Băng thông : 100Mb/s
 • Data transfer : KGH
1 months: 575,000₫
3 months: 1,725,000₫
6 months: 3,450,000₫
12 months: 6,900,000₫
VPS Việt Nam 4
 • RAM : 4 GB
 • SSD : 50GB
 • CPU : 4Cores
 • Băng thông : 100Mb/s
 • Data transfer : KGH
1 months: 970,000₫
3 months: 2,910,000₫
6 months: 5,820,000₫
12 months: 11,640,000₫
VPS Việt Nam 5
 • CPU : 5 Cores
 • RAM : 5 GB
 • SSD : 50 GB
 • Băng thông : 100 Mbps
 • Data transfer : Unlimited
 • Panel : VestaCP
1 months: 1,400,000₫
3 months: 4,200,000₫
6 months: 8,400,000₫
12 months: 16,800,000₫

Báo Giá Theo Yêu Cầu Website

Thiết kế website

Cập nhật: 16-01-2021 | Xem: 5170
Sản phẩm này giúp bạn tạo ra một website bán thẻ, đổi thẻ cào, nạp topup. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, thanh toán trực tuyến và bảo mật cao.
Giá: 15,000,000₫
Xem thêm