Viết App Android

Viết ứng dụng di động trên hệ điều hành Android (Kotlin Native). Giá đã gồm backend API và bàn giao fullsource của ứng dụng.

Sản phẩm liên quan

Cổng TT Napas (1,000,000₫)

Napas là cổng thanh toán hỗ trợ nhiều ngân hàng Việt Nam, thanh toán qua thẻ ATM online rất tiện lợi và ít bước. Yêu cầu pháp nhân công ty mới đăng ký sử dụng.

Viết App trên IOS (50,000,000₫)

Viết ứng dụng di động trên hệ điều hành IOS (Swift Native). Giá đã gồm backend API và bàn giao fullsource của ứng dụng.