Quản lý đặt phòng và lịch trình

Phần mềm cho phép quản lý đặt phòng cho khách hàng và lên lịch trình sử dụng phòng. Nó giúp theo dõi tình trạng phòng trống và đảm bảo rằng mọi đặt phòng được xử lý một cách hiệu quả. Điều này giúp tối ưu hóa doanh thu bằng cách đảm bảo rằng tất cả các phòng được sử dụng.

Quản lý thông tin khách hàng

Phần mềm lưu trữ thông tin về khách hàng, bao gồm lịch sử đặt phòng, thông tin liên hệ và yêu cầu đặc biệt. Điều này giúp tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Quản lý thanh toán và tài chính

Phần mềm quản lý khách sạn giúp quản lý thanh toán cho đặt phòng và dịch vụ khác như nhà hàng, spa, hoặc tiện ích khác. Nó cũng theo dõi các khoản thu và chi tiêu của khách sạn, giúp quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn.

Báo cáo và phân tích

Phần mềm này cung cấp các công cụ để tạo báo cáo về hiệu suất kinh doanh, tỷ lệ sử dụng phòng, và các chỉ số quan trọng khác. Điều này giúp quản lý đánh giá hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thống kê, từ đó cải thiện quy trình và tối ưu hóa hoạt động.

Bảng giá website

Phần mềm tính giá dựa trên gói hoặc mô hình hoạt động

Cơ bản

1,000,000 VND
 • Quản lý đặt phòng
 • Quản lý tính tiền phòng
 • Quản lý lưu trú
 • Quản lý kho vật tư, trang thiết bị
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý các phòng ban, nhân viên
 • Hệ thống báo cáo
 • Dịch vụ khách hàng sử dụng
 • Quản lý menu bán hàng
 • Kết nối thiết bị ngoại vi
Hot

Chuyên nghiệp

3,000,000 VND
 • Quản lý đặt phòng
 • Quản lý tính tiền phòng
 • Quản lý lưu trú
 • Quản lý kho vật tư, trang thiết bị
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý các phòng ban, nhân viên
 • Hệ thống báo cáo
 • Dịch vụ khách hàng sử dụng
 • Quản lý menu bán hàng
 • Kết nối thiết bị ngoại vi
 • Quản lý điều hành
 • Quản lý công nợ
 • Xuất hoá đơn điện tử
 • Quản lý đối tác và nhà cung cấp

Cao cấp

7,000,000 VND
 • Quản lý đặt phòng
 • Quản lý tính tiền phòng
 • Quản lý lưu trú
 • Quản lý kho vật tư, trang thiết bị
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý các phòng ban, nhân viên
 • Hệ thống báo cáo
 • Dịch vụ khách hàng sử dụng
 • Quản lý menu bán hàng
 • Kết nối thiết bị ngoại vi
 • Quản lý điều hành
 • Quản lý công nợ
 • Xuất hoá đơn điện tử
 • Quản lý đối tác và nhà cung cấp
 • Tích hợp khóa thẻ từ
 • Quản lý chuỗi cơ sở
 • Quản lý nguồn điện
 • Đặt phòng online
 • Quản lý chương trình khuyến mãi
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Yêu cầu báo giá chi tiết

Chúng tôi sẽ gửi thông tin báo giá, demo sản phẩm qua email hoặc sms, vui lòng hoàn thành mẫu dưới đây