Mọi nghiệp vụ quản lý giáo dục trên cùng một hệ thống

Nencer Edu - Công cụ đắc lực giúp người quản lý nắm bắt được công việc, phân công các hoạt động trong một cơ sở giáo dục cụ thể hơn. Dễ dàng tổ chức, theo dõi các thông tin liên quan đến học sinh, giáo viên, nhân viên, tài chính, và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trong nhà trường.
Lợi ích chung

Lợi ích chung

Thông tin trong suốt và công khai, giảm tối đa thời gian cho các đối tượng quản lý trong các công việc cần phải làm có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần, các báo cáo, thống kê nhanh chóng, chính xác
Đối với lãnh đạo

Đối với lãnh đạo

Theo dõi được tình hình học tập của học viên cũng như công tác quản lý của các bộ phận, các cán bộ trong nhà trường, tăng khả năng quản lý tập trung, tối ưu hóa nguồn lực, tối ưu hóa vật tư, thiết bị
Đối với giảng viên

Đối với giảng viên

Tin học hóa tối đa các nghiệp vụ quản lý và dạy học. Tự động hóa tối đa công tác lập kế hoạch đào tạo và xây dựng thời khóa biểu, quản lý đào tạo theo kế hoạch. Nâng cao hiệu quả công việc và giảm bớt các thủ tục hành chính.

Đối với học viên

Đối với học viên

Tăng khả năng trao đổi, dễ dàng thu thập thông tin liên quan đến chương trình học, dễ dàng theo dõi được các thông tin về quá trình học tập cũng như các thông tin từ nhà trường và giảng viên.

Phần mềm Nencer Edu cho phép thu thập và ghi nhận thông tin dưới dạng dữ liệu số một cách dễ dàng nâng cao năng lực xử lý, lưu trữ, bảo vệ và phân phối dữ liệu đến các chủ thể để có thể trích xuất từ dữ liệu các thông tin và tri thức hữu ích nhằm mục tiêu liên tục hoàn thiện hoạt động dạy và học của nhà trường.
School and Education Facility Management Software

Bảng giá phần mềm

Phần mềm tính giá dựa trên gói hoặc mô hình hoạt động

Cơ bản

1,000,000 VND /Tháng
 • Quản lý lớp học 
 • Quản lý học sinh
 • Thông tin phụ huynh
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý học phí
 • Quản lý điểm và kết quả học tập
 • Quản lý thời khóa biểu 
 • Điểm danh
 • Quản lý thiết bị
 • Quản lý tài chính nội bộ
 • Báo cáo doanh thu
 • Báo cáo chi phí

Chuyên nghiệp

2,000,000 VND /Tháng
 • Quản lý lớp học 
 • Quản lý học sinh
 • Thông tin phụ huynh
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý học phí
 • Quản lý điểm và kết quả học tập
 • Quản lý thời khóa biểu 
 • Điểm danh
 • Quản lý thiết bị
 • Quản lý tài chính nội bộ
 • Báo cáo doanh thu
 • Báo cáo chi phí
 • Quản lý bếp ăn
 • Quản lý tuyển sinh
 • Quản lý kỳ thi
 • Bài tập trực tuyến
 • Ngân hàng đề thi

Cao cấp

5,000,000 VND /Tháng
 • Quản lý lớp học 
 • Quản lý học sinh
 • Thông tin phụ huynh
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý học phí
 • Quản lý điểm và kết quả học tập
 • Quản lý thời khóa biểu 
 • Điểm danh
 • Quản lý thiết bị
 • Quản lý tài chính nội bộ
 • Báo cáo doanh thu
 • Báo cáo chi phí
 • Quản lý bếp ăn
 • Quản lý tuyển sinh
 • Quản lý kỳ thi
 • Bài tập trực tuyến
 • Ngân hàng đề thi
 • Kỳ thi trực tuyến
 • Thư viện trực tuyến
 • Học trực tuyến
 • Tự động tính học phí, thu học phí
 • Tính năng riêng dành cho học sinh
 • Tính năng riêng dành cho giáo viên

Yêu cầu xem demo trực tiếp

Chúng tôi sẽ gửi thông tin demo sản phẩm qua email hoặc sms, vui lòng hoàn thành mẫu dưới đây

TRIỂN KHAI DỰ ÁN TẠI NENCER SOFTWARE

Tiếp nhận thông tin

Tiếp nhận thông tin

Phân tích & Lên giải pháp

Phân tích & Lên giải pháp

Triển khai dự án

Triển khai dự án

Nghiệm thu & Bàn giao

Nghiệm thu & Bàn giao